Wiadomości z dzielnicy (rok 2017)

Październik
(16.10.2017)
Remont ulicy Kruka przypieczętowany! Głosowało na niego 151 osób i zostanie zrealizowany!

(10.10.2017)
Głosowanie do Budżetu Obywatelskiego zakończone. Czekamy na wyniki.

Wrzesień
(23.09.2017)
Rozpoczęło się głosowanie w kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego. Zachęcamy do oddania głosu na projekt M-10 (remont ulicy Kruka) zgłoszony przez Przewodniczącą Zarządu Dzielnicy. Głosowanie trwa do 10 października. 29 października w godzinach 15-18 będzie można osobiście oddać głos w specjalnie przygotowanym autobusie, który zaparkuje przy placu zabaw na ul. Romanowskiego.

Sierpień
(10.08.2017)
Odbiór techniczny placu przy ul. Romanowskiego oraz Bohaterów Monte Cassino stał się faktem.
Zachęcamy do aktywnego korzystania z nowych urządzeń!

Lipiec
Trwały prace przy rozbudowie terenu placu zabaw przy ul. Romanowskiego
Powstała siłownia, altana. Dostawiono wiele nowych ławek oraz śmietników. Utworzono nowy trawnik. Na dwóch słupach zamontowano dodatkowe oświetlenie zwiększające bezpieczeństwo na tym terenie. Zarząd Dzielnicy skierował prośbę do Policji oraz Straży Miejskiej o dodatkowe patrole (również w godzinach wieczornych i nocnych).
Na terenie parku pomiędzy ulicami Bohaterów Monte Cassino/Krasińskiego/al. Kraśnickiej powstała siłownia, ustawiono również stolik z ławkami.
Oba miejsca czekają na odbiór techniczny.

Przy ul. Ułanów zamontowano dodatkowe oświetlenie zgodnie z wnioskiem z rezerwy celowej na 2017r.

Kwiecień
(20.04.2017)
Ulica Romanowskiego bogatsza o 3 pomniki przyrody na wniosek Zarządu Dzielnicy! Pismo

05.04.2017
Projekt obsadzeń przy ul. Romanowskiego (na odcinku Paśnikowskiego-Parysa) został zrealizowany. Zasadzono 10 rajskich jabłoni o wysokości min. 2.5m. Drzewa zostały zakupione ze środków prywatnych Przewodniczącej Zarządu Zofii Polskiej. Obsadzenia zostały wykonane przez Zarząd Dróg i Mostów.

Luty

(27.02.2017r.)
W dniu 9 marca o godz. 18 odbędzie się posiedzenie Rady Dzielnicy na którym planowane jest głosowanie nad przyznaniem absolutorium Zarządowi oraz podział rezerwy celowej na rok 2017. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców dzielnicy Konstantynów.

(24.02.2017r.)
Rozpoczęły się prace przy budowie przedłużenia ul. Bohaterów Monte Cassino do węzła Sławin.

(09.02.2017r.)
Statystyka obecności członków Rady Dzielnicy
Statystyka obecności Przewodniczących Zarządów Dzielnic na obradach Rady Miasta

(08.02.2017r.)
Drodzy Mieszkańcy! W związku z dużą ilością śniegu na drogach i chodnikach prosimy o parkowanie swoich pojazdów na posesjach, w garażach lub podjazdach. Umożliwijmy pieszym bezpieczne przejście chodnikiem, a służbom porządkowym skuteczne odśnieżanie dróg.

(06.02.2017r.)
Na ostatnim posiedzeniu Rady Miasta uchwalono ustalenie 3 pomników przyrody w naszej dzielnicy. Są to dwie lipy drobnolistne oraz klon pospolity przy ul. Romanowskiego (na wysokości posesji 56 i 58). O status pomników przyrody wnioskowała Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy

(05.02.2017r.) 
Na wniosek mieszkańców oraz Zarządu Dzielnicy ciągi piesze przy ul. Powstania Styczniowego zostały odlodzone i posypane piachem.

Styczeń
(30.01.2017r.)
Na naszej stronie, w zakładce "Dokumenty", znajduje się sprawozdanie z pracy Zarządu Dzielnicy za rok 2016. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.