Dokumenty:

- Protokół wyników wyborów do Rady Dzielnicy Konstantynów w dniu 15 marca 2015r.
- Statut Rady Dzielnicy Konstantynów: uchwała nr 624/XXIX/2009 oraz 877/XXXVI/2009

Sprawozdania:

Sprawozdanie z pracy Zarządu Dzielnicy Konstantynów od dnia 07.05 2015r. do dnia 24.09.2015r.
Sprawozdanie z pracy Zarządu Dzielnicy Konstantynów od dnia 24.09.2015r. do dnia 10.12.2015r.
Sprawozdanie z pracy Zarządu Dzielnicy Konstantynów od dnia 18.12.2015r. do dnia 09.12.2016r.