Inwestycje z rezerwy celowej na rok 2016:


- oświetlenie ul. Hauke-Bosaka - zrealizowane
- remont ciągu pieszego łączącego ul. Śnieżyńskiego z al. Kraśnicką - zrealizowane
- wykonanie projektu przebudowy placu zabaw przy ul. Romanowskiego (rozbudowa placu, siłownia, altana) - w trakcie projektowania
- wykonanie projektu placu zabaw przy ul. Ułanów - zadanie to zostało połączone z poniższą inwestycją
- wykonanie projektu skweru przy pomniku Powstańców Styczniowych (rejon al. Kraśnicka-Bohaterów Monte Cassino-Krasińskiego) - projekt zrealizowany,
- dokończenie remontu chodnika przy ul. Zana na wysokości akademika UMCS - zrealizowane

Inwestycje z budżetu miasta na rok 2016:

- Remont ulicy Powstania Styczniowego wraz z ciągami pieszymi - zrealizowane
- Remont ulicy Rogińskiego wraz z ciągami pieszymi - zrealizowane

Inwestycje znajdujące się we wniosku do projektu budżetu miasta Lublin na 2017 rok:

- remont ul. Konstantynów wraz z budową miejsc parkingowych i brakujących odcinków chodnika
- remont ul. Szwoleżerów (ponowienie wniosku z ubiegłego roku)
- budowa kanalizacji deszczowej w ul. Czarkowskiego