Inwestycje finansowane z rezerwy celowej na 2017r:

- Skwer i plac zabaw przy ul. Romanowskiego i Bohaterów Monte Cassino (kontynuacja wykonanych projektów i kosztorysów finansowanych z rezerwy celowej 2016)
wykonane - w oczekiwaniu na odbiór techniczny

- Poprawa oświetlenia ul. Ułanów: wymiana wysięgników na dwuramienne oraz montaż dodatkowych opraw na 6 słupach od nr 21 do 26 - wykonane

Inwestycje zgłoszone do budżetu miasta:

- Przebudowa ulic Konstantynów, Dubieckiego, Ruckiego, Borelowskiego, Rogińskiego (sięgacz)