Zarząd Dzielnicy

Przewodnicząca Zarządu:                         Zofia Polska               tel. 601 987 495 
Z-ca przewodniczącego Zarządu:                 Adam Orzeł
Sekretarz:                                                 Aleksandra Basak
Członek Zarządu:                                       Anna Wójtowicz
Członek Zarządu:                                       Andrzej Rumiński

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji:                        Adam Kruk
Członek Komisji:                                      Danuta Borowska
Członek Komisji:                                      Tomasz Sołtys
Członek Komisji:                                      Grzegorz Groszek